Dostawa na czas lub zwrot kosztów! Delivery on time or full refund!

Dodany: 2018-02-21 14:57 | Ostatnia aktualizacja: 2018-02-28 09:28

Złóż zamówienie z dostawą Wooopit i przekonaj się, że będziemy na czas! Jeśli spóźnimy się ponad 15 minut, dostaniesz całkowity zwrot kosztów!

 

Regulamin “Dostawa na czas lub zwrot kosztów”

 • "Dostawa na czas lub zwrot kosztów" obowiązuje od godziny 16:30, 21.02.2018
 • Zwrot kosztów zamówienia za spóźnioną dostawę, dotyczy zamówień z wybraną opcją dostawy Wooopit, nie dotyczy to zamówień z wybraną opcją dostawy restauracji.
 • Zwrot kosztów spóźnionego zamówienia nastąpi wtedy, gdy dostawa będzie spóźniona ponad 15 minut. Jeśli spóźnienie będzie wynosiło mniej niż 15 minut, koszty zamówienia nie będą zwracane.
 • Jeśli czas dostawy, pokazany w podsumowaniu zamówienia zostanie przekroczony o 15 minut, nastąpi wtedy całkowity zwrot kosztów zamówienia.
 • Zespół Wooopit nie ma wpływu na opóźnienia i przesunięcia zamówienia przez restauracje. W sytuacji, kiedy takie opóźnienie nastąpi, zwrot pieniędzy nie będzie dokonany.
 • Informacje odnośnie spóźnionych dostaw, podlegających zwrotowi, powinny być zgłaszane przez wiadomość na profilu firmowym na Facebooku, wiadomość przesłaną za pośrednictwem strony wooopit.com, lub wiadomość przesłaną na contact@wooopit.comPlace an order with Wooopit delivery and check if we will be on time! If we are late, you'll get full refund. 


“Delivery on time or full refund” regulations

 • “Delivery on time or full refund” regulation is valid from 16:30, 21.02.2018
 • Refund for late delivery applies to orders with Wooopit delivery option but not to orders with the restaurant delivery option.
 • The late order will be refunded if the delivery is over 15 minutes late but if the delay is less than 15 minutes, the order will not be refunded. If the delivery time shown in the order summary is exceeded over 15 minutes, then the total cost of the order will be refunded.
 • The Wooopit team has no influence on delays and orders postponed by restaurants. In such case when delay occurs, the refund cannot be made.
 • Information regarding late deliveries that should be refunded have to be reported by message on Facebook company profile, message sent via wooopit.com website or message sent to contact@wooopit.com.