Na skutek decyzji naszego strategicznego inwestora, będącego liderem dostaw w krajach bałtyckich,
jesteśmy zmuszeni zawiesić działalność serwisu Wooopit na terenie Polski.

Naszym Klientom

dziękujemy za wsparcie i wspólnie spędzone 14 miesięcy.

Naszym Kurierom

dziękujemy za ciężką pracę i oddanie. Prosimy o kontakt pod adresem info@wooopit.com w przypadku wszelkich pytań.

Nasze Restauracje Partnerskie

prosimy o kontakt pod adresem accounting@wooopit.com po dalsze informacje.

As a result of the decision of our strategic investor, which is a leader in food-deliveries in the Baltic States,
we are forced to suspend the Wooopit service in Poland.

To our Customers:

Thank you for your support during the past 14 months.

To our Couriers:

Thank you for your hard work and effort. Please contact info@wooopit.com for further information.

To our Restaurant's Partners:

Please contact accounting@wooopit.com for further information.